يکشنبه ٠٩ خرداد ١٣٩٥
سال حماسه اقتصادی حماسه سیاسی
خانه
عناوین

لیست اقلام وارداتی شرکت مادر تخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در سال 1390
نام و مشخصات کالا
نیاز به بسته
ردیف
نام و مشخصات کالا
نیاز به بسته
1
آپروتینین آمپول 100000IU/10ML       
 
23
سیکلوفسفامید قرص 50 mg          
 
2
آلبندازول قرص 400 mg                     
 
24
سیکلوفسفامید ویال 200 mg          
 
3
اسپاراژیناز ویال 10000 IU                  
 
25
سیکلوفسفامید ویال 500 mg           
 
4
اسپکتینومایسین هیدروکلراید ویال 2 gr         
 
26
فاکتور هشت ویال 500 IU           
 
5
اکسی توسین آمپول 10U/ml                                         
 
27
فاکتور هفت ویال 1mg                     
 
6
ایزوفلوران محلول 100 ml                      
 
28
فاکتور هفت ویال 2 mg                   
 
7
ایفوسفامید ویال 1gr                               
 
29
کتامین هیدروکلراید ویال 500 mg        
 
8
بتانکول کلراید قرص 10 mg                
 
30
کلرامبوسیل ( لوکران ) قرص 2 mg            
 
9
بوسولفان قرص 2 mg                                   
 
31
کلسیم فولینات قرص 15 mg          
 
10
پگ آسپاراژیناز ویال(اونکاسپار )  3750 IU          
 
32
لوموستین کپسول 40 mg             
 
11
پیرازینامید قرص 500 mg                
 
33
متوکسالن لوسیون 1  %                  
 
12
پیریدوستیگمین بروماید قرص 60 mg     
 
34
مرکاپتوپورین قرص 50 mg         
 
13
ترانیل سیپرومین سولفات قرص 10 mg     
 
35
مسنا آمپول4ml/ 400 mg              
 
14
داپسون قرص 100mg                         
 
36
مگلومین آنتی مونات آمپول 1.5gr/5ml        
 
15
داکاربازین ویال 100 mg                      
 
37
ملفالان( آلکران ) قرص mg         2
 
16
داکاربازین ویال 200 mg                        
 
38
میتومایسین ویال 2 mg                 
 
17
داکاربازین ویال 500 mg                         
 
39
نیتروفورانتوئین سوسپانسیون 50mg/5ml × 80ml  
 
18
دفروکسامین مسیلات ویال 500 mg        
 
40
نیتروگلیسیرین پماد 2)  % 30gr(            
 
19
دیگوکسین آمپول /2ml0.5mg               
 
41
وراپامیل هیدروکلرایدآمپول 2ml / 5mg 
 
20
دیگوکسین قرص 0.25 mg                    
 
42
هالوتان محلول 250ml                  
 
21
سیتارابین ویال  100 mg                        
 
43
هپارین سدیم ویال 25000 IU         
 
22
سیتارابین ویال 1 gr                                
 
44
هیدروکسی اوره کپسول 500 mg    
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می باشد. طراحی و راه اندازی : با مشارکت مرکز مدیریت آمار وفناوری اطلاعات  و شرکت مادر تخصصی دارویی وتجهیزات پزشکی کشور